Dự án Commissioning tòa nhà sửa chữa máy bay BOOING 777 tại sân bay Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh

Dự án Commissioning tòa nhà sửa chữa máy bay BOOING 777 tại sân bay Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 07/08/2023 10:25 AM

    Hệ thống gồm 5 tủ điều khiển trong đó 4 tủ đặt tại các dock của máy bay và một tủ màn hình cảm ứng trung tâm, 4 tủ tại dock máy bay sử dụng PLC  compactlogix

    Chia sẻ: