Thiết kế hệ thống cung cấp và giám sát nồng độ hóa chất qui trình triết giót bình nước loại 20L tại nhà máy Lavie Long An

Thiết kế hệ thống cung cấp và giám sát nồng độ hóa chất qui trình triết giót bình nước loại 20L tại nhà máy Lavie Long An

Ngày đăng: 07/08/2023 10:24 AM

    Hệ thống bao bao gồm 1 tủ điều khiển sử dụng PLC S7300, HMI comfort  hệ thống liên tục theo dõi nồng độ các hóa chất lưu lại dữ liệu tại các thời điểm vào thẻ SDCard theo định dạng file excel của nhà máy đồng thời trên màn hình sẽ cho phép người vận hành cài setpoint ngưỡng hóa chất PLC sẽ điều khiển PID các hệ thống bơm định lượng di trì đảm bảo nồng độ hóa chất qui định.

     

    Chia sẻ: