Lắp đặt hệ thống cấp hóa chất tại nhà máy beer Heineken Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng

Lắp đặt hệ thống cấp hóa chất tại nhà máy beer Heineken Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng

Ngày đăng: 07/08/2023 10:26 AM

    Hệ thống bao gồm 2 tủ điều khiển ET200 kết nối Profibus tới PLC S7400 điều khiển trung tâm của nhà máy, hệ thống sử dụng để điều khiển các bơm định lượng để trâm hóa chất vào các Tank  beer

    Chia sẻ: